HARMONOGRAM

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
Ul. Święty Marcin 87
61-808 Poznań

20.-21. Października

8.00 – 20.00

Przyjmowanie zgłoszonych instrumentów


sala 203

23. Października

10.00

Oficjalne Otwarcie Konkursu


Sala Prezydencka

10.30 – 13.00

15.00 – 19.00

I Etap


zamknięty dla publiczności

24. Października

9.00 – 13.00

15.00 – 19.00

I Etap


zamknięty dla publiczności

10.00 – 14.00

15.00 – 19.00

KURS MISTRZOWSKI z Samuelem Zygmuntowiczem

“Formowanie strategii kontrolowania dźwięku skrzypiec. Dobór drewna, modelu, sposobu kształtowania sklepień i grubości”


dla studentów-uczestników Kategorii B 

około 21.00

Ogłoszenie wyników I etapu


Sala Prezydencka

25. Października

15.00 – 18.00

II Etap


Aula Nova – otwarty dla publiczności

26. Października

10.00 – 16.00

Międzynarodowe Sympozjum Lutnicze

Wykładowcy:

    • Gert Schrijvers

“Lutnicy belgijscy działający od XVII do połowy XX wieku”

  • Jan Bartoś

“Atrybucja anonimowych skrzypiec z kolekcji Muzeum Instrumentów w Paryżu”

  • Alessandro Voltini

“Relacja pomiędzy płytą wierzchnią a właściwościami akustycznymi skrzypiec”

  • Samuel Zygmuntowicz

“Wyzwania dźwiękowe dla współczesnych lutników”

 

PANEL DYSKUSYJNY

 

 


Sala Kameralna

18.00

Koncert nagrodzonych instrumentów oraz wręczenie nagród


Aula Nova