WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE

do 10 września 2019

 
 • Wypełnij kartę zgłoszeniową WIELKIMI LITERAMI, upewniając się, że podajesz poprawne dane osobowe oraz kontaktowe

 

 • Wybierz kategorię (A, B lub C) oraz ilość instrumentów zgłaszanych w tej kategorii

 

 • Wpisz nazwę swojej obecnej szkoły lub szkoły którą ukończyłaś/eś

 

 • Napisz krótką biografię

 

 • Dla Kategorii B, załącz dokument potwierdzający naukę w szkole lutniczej lub dyplom potwierdzający ukończenie szkoły w ostatnich trzech latach

 

 • Zapłać wpisowe

 • Kartę zgłoszeniową wraz z dowodem wpłaty wpisowego wyślij na adres: contact@kaminskicompetition.com

 

 • Powtórz ten proces dla każdej kategorii, do której zgłaszasz instrumenty

PRZYGOTUJ SWOJE SKRZYPCE

i dostarcz w dniach 20-21 października 2019

PRZYGOTUJ SWOJE SKRZYPCE

w dniach 20-21 października 2019

 • Upewnij się, że Twój instrument jest anonimowy: nie posiada karteczki, żadnej sygnatury oraz jakichkolwiek znaków mogących wskazywać na Twoją tożsamość

 

 • Upewnij się, że Twoje skrzypce są umieszczone w futerale

 

 • Do futerału włóż zaklejoną kopertę zawierającą:

  • Twoje pełne imię i nazwisko

  • Twój adres zamieszkania

  • rok i miejsce budowy skrzypiec

  • oryginalną karteczkę lutniczą

 

 • Do futerału włóż również niezaklejoną kopertę zawierającą dodatkowy zestaw strun dla każdego instrumentu

 

 

Wszelkie dodatkowe informacje znajdziesz w Regulaminie Konkursu.