Dokładny harmonogram sympozjum będzie opublikowany w późniejszym terminie.